یادگیری، یک سبک زندگی – بخش اول


یادگیری و تجربه کردن، همیشه برای من در مسیر شغلی و زندگی الویت اصلی بوده و هست، اینکه سعی کنم علاوه بر تجربه‌های شخصی خودم، از تجربه‌ها و آموزش‌های دیگران در زندگی‌ام (شغلی و شخصی) یاد بگیرم و بهتر بشم. و در این مسیر ۱۲ ساله از روز انصراف مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه تا به...