یادگیری، یک سبک زندگی – بخش اول


یادگیری و تجربه کردن، همیشه برای من در مسیر شغلی و زندگی الویت اصلی بوده و هست، اینکه سعی کنم علاوه بر تجربه‌های شخصی خودم، از تجربه‌ها و آموزش‌های دیگران در زندگی‌ام (شغلی و شخصی) یاد بگیرم و بهتر بشم. و در این مسیر ۱۲ ساله از روز انصراف مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه تا به امروز، تمام دنیای اطرافم تبدیل شد به دانشگاهی برای آموختن و یادگرفتن، از کتاب‌هایی که خوندم و فیلم‌هایی که دیدم، از هم‌صحبتی و دوستی با انسان‌های اطرافم و دوره‌هایی که سعی کردم در بهترین مدارس حوزه فعالیتم بگذرونم (اینورس، ویژه، بادکوبه)، همه و همه‌ی اینها...