من علی آهنگری، اهل تجربه در دنیای دیزاین، تبلیغات و استراتژی، که دوست داره بهترین راهکار رو برای مساله‌های پیش رو دیزاین کنه و از هر تجربه‌ش کلی چیز یاد بگیره